2009. november 27., péntek

A Talmud. A zsidóság jogi és erkölcsi törvényei.

Néhány idézet a Talmudból. Igen gyomor forgató.

(Ad Exod. 14. Am. 7. kiad. a kel. kiadásban: "Az eretnekek már minden hímezés nélkül nevén nevezi a gyereket: "A keresztények legjobbikát meg kell fojtani."

"Egy testvérednek (izraelitának) megrablása tilos, de egy nemzsidónak a megrablása meg van engedve." (111b. lap.)

Ugyanitt 112a. lap: Ha egy izraelita egy nem-zsidóval elődbe jön törvénykezni, ha te a zsidónak a zsidó törvény szerint igazat tudsz adni, akkor adj igazat neki és a nem-zsidónak mondd azt, hogy ez így van a mi törvényünk szerint; ha pedig annak a népnek törvényei szerint adhatsz a zsidónak igazat, mondd a nemzsidónak: ez így van a ti törvényetek szerint; ha pedig így sem lehet, akkor a nem-zsidót csellel kell rászedni.

"Aki a gojnak visszaadja a talált jószágát, annak az Úr sohasem bocsát meg." (Sanhedrin 76b.)

Sanhedrin 52b. lapjából, hogy, "ha egy férfi házasságtörést követ el és egy másik férfi feleségével - kivéve egy máshitűnek a feleségét, - akkor megfojtás által kell őt megölni"

"Ha valaki látja, hogy a szenvedély úrrá lett rajta, akkor menjen egy olyan, helyre, ahol nem ismerik, öltözzék feketébe s engedjen a szíve kívánságainak". (Moéd Katan 17a. Ugyanez áll a Kiddusin 40a. lapján.)

"Ha a zsidók egy nemzsidó k(urv)... ával ülnek egy asztalnál, akkor a bor megengedett". (Aboda zara 70a.)

"Egy olyan gyermek, akinek már nincs szüksége az atyjára, vagyis aki már ki tudja törölni magát a szükségelés után, az erub és ünnepi sátor törvényének megtartására köteles." (Erubin 82a. ugyanez áll a Sukkah 28b. lapján.)

"Ha két tanú bizonyítja, hogy egy lánynak a hasán vagy hátán két szál Szőrt láttak, akkor az a lány nagykorú". (Sanhedrin 30b.)


"Egy hároméves és egynapos leány a közösülés által feleséggé tehető, ha a dolog házasság céljából történt. Ha az özvegy asszonnyal a sógora hált, akkor ezáltal nejévé tette őt. Ha egy kilencéves és egynapos fiú a bátyja özvegyével halt, akkor ezáltal a nejévé tette és csak akkor adhat az asszonynak váláslevelet, ha már nagykorú lett". (Sanhedrín 55b.)

"Szabad az asszonyt hitetlenségében (vagyis a hitetlen, nem-zsidó nőt) megbecsteleníteni". (Jad. ch. 2b.)

2009. november 26., csütörtök

A világ igazi arca

2009. november 25., szerda

Interjú Henry Deacon Livermore-i fizikussal


Ezt a riportot videofelvételrôl írtuk át, mivel az interjúalany névtelen kívánt maradni (a Henry Deacon álnév ötletét az Eureka c. Tv sorozat kedves és tehetséges ”mindentudójával” való hasonlóság adta). Bizonyos részleteket töröltünk és/vagy megváltoztattunk, hogy  személyazonossága ne derüljön ki, és kivettük a természetes bizonytalankodások és hasonlók nagy részét. Ugyanakkor fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a feltárt tényszerû értesûléseken semmilyen alakban nem változtattunk vagy egészítettük ki.
Henry neve és munkája ismert és hiteles. Több alkalommal sikerült vele személyesen találkoznunk. Érthetô módon kissé ideges volt, de mindenképpen akart velünk beszélni. A beszélgetés során idônként szavak helyett hallgatással és jelentôségteljes pillantásokkal vagy rejtélyes mosollyal válaszolt. Teljesen lefegyverzô volt a maga csöndes módján. Néha nem volt biztos benne, hogy mit mondhat el és mit nem, idônként azonban nagy élvezettel fedte fel a valóságot valamely kulcsfontosságú témában, vigyázva arra, hogy a kilétét homályban tartsa. Néhány kiegészítô részlet „e-mail”-ben érkezett az interjút követôen.
A legfontosabb kiegészítô információ az átirat legvégén található, ahol Henry megerôsíti Dan Burisch állításait.
Az olvasók szabadon terjeszthetik ezen iratot azzal a feltétellel, hogy semmit nem változtatnak rajta vagy törölnek belôle. Változtatás nélkül idézhetôk a szövegbôl kivonatos részek, ha a szövegkörnyezet érthetô. Rendkívül fontosnak tartjuk ezt a riportot és véleményünk szerint a feltárt információt széles körben meg kellene ismertetni az emberekkel.
_____________________________
Meséljen egy kicsit magáról – amennyit úgy érez, hogy elmondhat!
Jelenleg az egyik 3 betûs szervezetnél dolgozom (kis szójáték következik, mire eltaláljuk a megfelelô szervezet nevét, amit ô megerôsít). Valószínûleg igencsak nagy kockázatot vállalok azzal, hogy Önökkel beszélek, bár nem áll szándékomban olyan információt kiadni, ami megítélésem szerint nemzetbiztonsági szempontból bizalmas és kényes lehet.
Hogy mindjárt a közepébe vágjak, úgy hiszem, nyolcadik körül egy ”két-lelkû” voltam. Emlékeim vannak, hogy egy másik bolygóról jöttem, és ez keveredik az „emberi” gyerekkori emlékekkel. Nagyon furcsa és nehéz elmondani, milyen érzés. Soha nem okozott gondot, hogy ösztönösen megértsek komplex tudományos információt és sokszor azon kaptam magam, hogy értem az összetett rendszereket elôzetes gyakorlat vagy eligazítás nélkül. Lényegében rendszerekkel dolgozom. Nem akarok önteltnek tûnni, de tényleg sokat tudok a fejlett tudományos és egyéb információk terén. Errôl most nem mondhatok többet.
Tudna valamilyen támpontot adni, hogy kitaláljuk, melyik szervezetnek dolgozik?
Nyilvánosan nem. Egyszerûen nem engedhetem meg magamnak.
Milyen információval rendelkezik, amelyet fontosnak tart a világ elé tárni?
Olyan sok minden van, hogy nehéz eldönteni, hol kezdjem.

Pédául a szeptember 11-i eseményekrôl már két évvel korábban tudtam. Nem a pontos részleteket, csak általánosságban szó volt egy eseményrôl, amely minden megváltoztat.

Tudomásom van róla, hogy az USA és Kína háborút terveznek 2008 végére. Ez geopolitikai ügy is és nincs köze a titkos hadmûveletekhez. Mindkét eseményrôl csak úgy hallottam, nincs róluk részletes értesûlésem.

Úgy érti, hogy Kína és az USA együtt készülnek háborút kirobbantani?
A Pentagon 1998-ban kezdte el tervezni. Meg kell érteniük, hogy az USA és Kína egy követ fújnak. Ez a háború a közös mûvük. A legtöbb háborút így robbantják ki, ez mindig is így történt.

Akarnak még valami kellemetlent hallani? Hallottam valakitôl, aki egy kísérleti rakétatelepítôegységnél szolgált a Csendes óceáni térségben és a Távol Keleten. A rakétákat nagyon alaposan, nagyon biztoságosan, légmentesen lezárt szállítótartályokban szállították a kísérlet helyszínére. A kísérlet után a tartájt visszaszállítják, ugyanúgy lepecsételt tartájokban, de üresen – gondolnánk. Egy alkalommal ez a fickó jelen volt, amikor a szállítótartályt kinyitották. Nem volt üres. Fehér port tartalmazó zacskókkal volt tele.

Kokain?
Vonja le mindenki a saját következtetését. Kétlem, hogy cukor lett volna. Mondjuk – de csak feltételesen – hogy egy ilyen mûvelet zajlik. Teljesen ésszerû munkaszervezésileg, mivel ennél biztosabb módja nincs az összes biztonsági és vámellenôrzés, nemzetközi határ- és kikötôi ellenôrzés elkerülésének. Tökéletes, mint ahogy a fegyvereket és lôszereket diplomáciai csomagokban vitték át a határokon az egyik konzulátusról a másikra. Így megy ez mindig.
Fizikusnak tartja magát?
Igen. Más területekkel is foglalkozom, de alapvetôen fizikus vagyok. Rendszerekre szakosodtam. Livermore jó hely, mindenki nagyon szakértô odafele. Tudják, ott nem csak játszadoznak.
Mit tudna mondani a fizika jelenlegi állapotáról a hadiipari szegmensben?
Több évtizeddel megelôzi a nyilvános folyóiratokban közzétett fizikát. Olyan tervezetek futnak, amelyek messze meghaladják a hétköznapi fizikával foglalkozók tapasztalatait és képzeletét.
Tudna példákat hozni?
(hosszú szünet)
Van egy Shiva Nova elnevezésû tervezet Livermoreban, amely egy sornyi hatalmas lézert használ. Ezek óriási lézereket, óriási töltéstárolókkal, sok terawattnyi energiával egy óriási rugóra épített épületben (kitárja a karját, hogy érzékeltesse a méretet), és az egész egy nagyon apró pontra van irányítva. Ez fúziós reakciót eredményez, ami a nukleáris fegyverkísérletek bizonyos feltételeit idézi elô. Olyan, mint egy atomkísérlet laboratóriumi körülmények között és nagyon erôs adathalmaz gyûlik arra a pontra ahova minden energia öszpontosúl.

A gond az, hogy az ilyen nagy energiájú események hasadást idéznek elô a téridô szövetében. Ez történt Hiroshimában és Nagasakiban, a régi filmeken még látni is lehet. Azt a valamit kell figyelni, ami úgy néz ki, mint egy növekvô energiagömb, tudok hozzá „link”-et küldeni. Az a gond a téridôben elôidézett hasadékokkal mérettôl függetlenül, hogy valamik bejutnak, amiknek nem kéne.

Valamik bejutnak?
Valamik bejutnak. Valamik, amikrôl annyit tudunk, hogy a világhálón sokat írnak róluk. Lények, befolyásoló hatások és mindenféle fura dolog, és tényleg nagy galibát tudnak okozni.
Miféle galibát?
(szünet)
Amit a jelenlétük jelent és ami aztán történik. A másik gond az, hogy ha hasadékok keletkeznek a téridôben, akkor maga az idô is összekuszálódik, akár akarjuk, akár nem. Történtek próbálkozások a kijavítására, de mindegyik bonyolult idôhurok átfedésekhez vezetett. Néhány földönkívüli próbál segíteni, mások viszont nem. Amikor a jövô elôrejelzésérôl van szó, csak lehetséges és várható jövôrôl beszélhetünk. Ez az egész rendkívül összetett és nagyon titkos. Valójában egy nagy kavarodás. Kinyitottuk Pandora szelencéjét, elkezdve a Manhattan tervezettel, és még nem találtuk meg a módját, hogyan kezeljük a következményeket.
A többszörös idôvonalak gondja emlékeztet Dan Burisch jelentésére. Ehhez mit szól?
(megrázza a fejét) Nem tudok errôl semmit.
Elküldjük a „link”-eket, hogy elolvashassa az interjút. De amit mond, az alátámasztja a „Mr X” által a Camelot honlapon állítottakat. Olvasta vagy ismeri az anyagot?
Nem, mit állít benne?
„Mr X” levéltáros, aki 6 hónapig titkos bizonyítékokkal, filmekkel, fényképekkel és tárgyakkal dolgozott még a 80-as évek közepén, amikor egy különleges tervezeten dolgozott egy védelmi cégnél. Azt állítja, olvasta, hogy a földönkívüliek a nukleáris kísérletek és az atomfegyverek jelentette veszély miatt érdeklôdnek irántunk.
Ez nagyjából így van. Annyi eltéréssel, hogy csak egy-két földönkívüli csoport törôdik az atomfegyverekkel, nem mindegyik.
Még mit tudna mondani az idôvonalak gondjáról?
Hogy nincs megoldva. Fennáll a veszély, hogy ahányszor megpróbáljuk kijavítani, csak növeljük a gondot. Egyre csak rosszabb lesz.
Mindegyik – vagy némelyik – idegen idôutazó? Dan Burisch ezt állítja.
Igen.
Ismeri a Montauk tervezetet?
Nagy gondot okozott, és egy 40 éves idôhurkot hozott létre.

Al Bielekrôl nem tudok. Azt hiszem, az információja egy része gyanús. De valami hasonló biztosan történt, a Philadelphia kísérlet szintén. Neumann János nagyon benne volt.

És Tesla, és Einstein?
Nem tudom. De Neumann.... (bólint)
Montauk igaz volt?
Igen. Az egy nagy kavarodás volt. Olyan idôrést okoztak, hogy azóta sem sikerült kijavítani. Ugyanez a helyzet a Rainbow tervezettel, a Stargates-szel... azon is dolgoztak. De a Montauk jelentés egy része a hálón nem tünik meggyôzônek. Láttam néhány fényképet a felszerelésrôl, amit állítólag használtak, és az egy rakás ócskaság.
(Bill) Sohasem bírtam megérteni, hogy lehet, hogy az idôkapuk adott helyen maradnak a bolygóhoz képest, miközben az mozog az ûrben. Ha egy idákapu a téridôben keletkezik, azt várná az ember, hogy gyorsan lemarad a Földtôl, ahogy az forog és kering a pályáján, mialatt a naprendszer is járja a maga óriási pályáját a tejútrendszerben. Minden állandóan mozgásban van, ez köztudott. Meg tudná ezt magyarázni?
Nem... de értem, mire gondol. A kapuk tényleg egyhelyben maradnak, mintha rögzítve lennének ehhez a bolygóhoz. Így mûködik. Fogalmam sincs, miért nem maradnak le, vagy sodródnak el valamerre. Talán az általános vonzáserô hat rájuk valamilyen módon. De én is csak találgatok.

Az egyik kapu a Marshoz kapcsolódik, és ez egy állandó kapcsolat, függetlenül attól, hogy hol tart a Föld vagy a Mars a keringési pályáján. Van ott egy támaszpontunk, amit a hatvanas évek elején létesítettünk. Valójában sok támaszpontunk van.

Tehát a Marsot már felfedeztük.
Persze, már régen. Látta az „Alternative Three”-t?
Igen.
Abban volt némi igazság. A Marson való leszállás teljes átverés volt, meg néhány más rész is, de van benne igazság.
Ilyen tervezeteken dolgozó fizikusként mirôl van még tudomása?
Ez érdekelheti, ha van fizikai képzettsége. Tudja mi az a „signal non-locality”, igaz? Amikor a világegyetem két különbözô pontján lévô részecske képes egymással a távolságtól függetlenül ”kommunikálni”.

Létrehoztak olyan közlô eszközöket hatalmas távolságokra és helyi ”kommunikációra” egyaránt, amelyeket lehetetlen lehallgatni, mert nem áramlik semmi a két berendezés között, amit észlelni lehetne. Nem lehet feltörni a rejtjelét vagy lehallgatni, mert nincs jeláramlás sehol, amit el lehetne fogni, vagy dekódolni. Egyszerûen nem így mûködik.

A legszebb az egészben, hogy ilyen berendezéseket igazából nagyon egyszerû készíteni. Csak két áramkör kell hozzá, egy pár vágódeszka, meg olyan olcsó összetevôk, amit mindenki meg tud venni, és máris ”kommunikálnak” egymással. Ha tudja, hogyan, bárki meg tudja építeni.

Van ennek a ”kommunikáció” mellett más felhasználási területe is?
(szünet)

Igen.

Mit tud még errôl mondani?
Aha. Meg kell mondjam, nem jöttem rá rögtön, hogy maga az a fickó, aki létrehozta a Serpo honlapot. Nem így hívták. És kétlem, hogy az utazás kilenc hónapig tartott. Ott nem így utaztak.
Arra gondol, hogy az utazás szempillantás alatt történt?
(szünet)

Nem hiszem, hogy úgy utaztak, ahogy a Serpo oldalon állítják. Talán voltak más programok. Sokféle lehetett. De a nagy távolságokra való utazás legjobb módja a kapukon keresztül történik. Minden más egyszerûen nem hatékony.

Úgy érti, hogy a csillagkapukat használták?
Azt hiszem, lehet így mondani.

Azt gyanítom, hogy a rendszer nem Zeta Reticuli. Inkább Alpha Centaurinak tûnik. Azt hiszem, említette ezt a honlapon.

Mi oka van ezt feltételezni?
Nos, a Zeta 1 és 2 jó messze vannak egymástól, az Alpha Centauri és a Promixa Centauri viszont közel. Az Alpha Centauri naprendszere nagyon hasonló a miénkhez, csak régebbi. A bolygók állandó pályán mozognak. Három lakatlan bolygó van: a második, a harmadik és a negyedik. Nem, várjunk csak, azt hiszem, az ötödik. Második, harmadik és ötödik.
Ez elképesztô... ezt szakmailag tudja? Úgy értem, hogy a munkája során került ezzel kapcsolatba?
Igen. Ez köztudott. Viszonylag könnyû odajutni, kevesebb, mint 5 fényévnyire van, és ez igazán olyan, mintha a szomszédban lenne. Az ottani ...emberek... nagyon hasonlóak hozzánk. Majdnem olyanok, mint mi. Az emberalak nagyon gyakori a világegyetemben.
(Bill) Az egyik bolygó olyan sivatagszerû? Ez az, amit a fényképen láttam. Két lemenô nap egy lakatlan táj fölött. Engem teljesen kiütött. (A cikk a Serpo honlapon olvasható)
Igen. Lakatlan bolygó.
Hûha. Ismeri a „Looking Glass” tervezetet?
Ismerôsen hangzik...
Ez egy jövôbelátással kapcsolatos techológia. Dan Burisch beszélt róla. Ebben is részt vett?
Nem, azt nem mi fejlesztettük ki. Azt csak megkaptuk, vagy megvettük. Én nem dolgoztam rajta.
Úgy hallottuk, hogy van egy mesterségesen létrehozott csillagkapu Los Alamosban. Hallott róla?
(nem válaszol, csak halvány titokzatos mosollyal néz ránk)
Mit tud Los Alamosról mondani?
Van egy Los Alamos honlap, majd elküldöm, azon nézzék meg a „gravitációs” pajzs (gravity shielding) címszó alatt. Ott van minden.

(Megjegyzés: a honlap címe: http://lanl.arxiv.org)

Valószínûleg tévedésbôl olvasható nyilvánosan. Jól teszik, ha archiválják, amit ott találnak, mielôtt leveszik a hálóról, amint ez kiderül - ha kiderül. Most még mindenesetre saját szemükkel láthatják.

Nem tudom, mit mondhatnék még.

Mit tud mondani a földönkívüliek jelenlétérôl?
Nézzék meg a Hullámhossz (Wavelength e.c.) címû filmet. Igaz történeten alapszik. Látták? Egy Hunter Liggettben megtörtént eseményen alapszik. Nem semmi.
Nem láttuk. Hol van Hunter Liggett?
A californiai Montereytôl 90 mérföldre dél-délkeletre. Akkoriban Fort Ortban állomásoztam.
Még a 70-es évek elején dolgoztam ott, amikor a seregben voltam és a „CDCEC”-nél dolgoztam (kb. kísérleti hadi fejlesztési parancsnokság). Ellenôrizhetik.

Mindenféle berendezést teszteltünk, kint laktunk a terepen. Sokszor viseltünk lézer védôszemüveget és rendszeresen vizsgáltattuk a szemünket, hogy a recehártyán nincsenek-e égésnyomok. A mezôn az állatok egy részén is védôszemüveg volt. Az volt a legbizarrabb látvány, amit csak el lehet képzelni.

Aztán egyik nap valami történt tesztelés közben. Megjelent egy lebegô korong, pontosan elôttünk lebegett kint a mezôn. Aztán (szünet) lelôttük azt a ****szott „dolgot”.

Lelôtték a korongot?
(rázza a fejét)

Nem kellett volna. Nem én voltam, hanem a csoport. Magunk között szólva azt hiszem, úgy történt, hogy volt ott mindenféle bigyó meg fegyver, aztán bepánikoltak, és azt képzelték, hogy valami moziban vannak, vagy ilyesmi. A korong megsérült és elfogtuk a benne lévôkkel együtt, akiket egy rövid idôre láttam. Apró, gyerekszerû emberfélék voltak, haj nélkül. Kicsi szemük volt, nem nagy és mandulavágású. Nem hiszem, hogy bárki tudna errôl. Amennyire tudom, ez nincs fenn az interneten.

Hihetetlen. Sosem hallottam errôl az esetrôl.
A jelenlévôk nagy része Vietnámban végezte, sokat megöltek közülük. Talán én vagyok az egyetlen élô szemtanúja az esetnek... Nem tudom.

A történet többi részét megtudhatják a Hullámhossz (Wavelength e.c.) címû filmbôl, a 80-as évek elején készült. Nem hallottam róla, amíg bele nem futottam évekkel késôbb Arizonában. Vagy ezt már mondtam? (most elôször nevet)

Amikor megnéztem a videót, valami könnyû szórakozást vártam egy pár üveg sör mellett, de tátva maradt a szám. A film eleje teljesen tisztán és pontosan leírja az esetet és a történet többi része is nagyon hiteles, beleértve azt is, hogy egy elhagyatott Nike telepen ôrizték ôket Dél Kaliforniában.

Keressék csak meg. Igaz az egész. El voltam képedve, amikor láttam. Aki ezt megírta, ott kellett legyen az esetnél, vagy ismert valakit, aki ott volt. Nem tudom, kit.

Egyszer volt egy eredeti fényképem egy földönkívülirôl. Megmutattam valakinek, egy nônek, egy nagyon tehetséges mikrobiológusnônek, aki az egyik szervezetnek dolgozott. Halálra rémült tôle. Nem hittem el. Egyszerûen nem akart vele foglalkozni. Ez azt mutatja, hogy nemhogy a nyilvánosság, még a tudósok sincsenek felkészülve arra, hogy ezt elfogadják. És ez a nô igazán okos volt, mégis kiakadt és nem akart tudni róla. Tudják, teljesen kikészült, mintha kísértet látott volna.

Még magvan ez a fénykép? Megnézhetnénk?
Nem tudom. Talán megvan valahol. Ha megtalálom, eljuttatom.
Le tudná írni?
Egy kicsi lény volt rajta, sötét bôrû, olyan feketés és ráncos. Egyedüli túléló volt. De nemsokára ô is meghalt. Volt egy ruhája, ami magától meggyógyult, áh... kijavította magát. Olyan anyagból készült, ami ténylegesen képes volt saját magát kijavítani. És volt nála egy tárgy, valami féle távvezérlô készülék, amit elvettek tôle.
Egy baleset túlélôje volt?
(szünet)

Nem.

Idôutazó?
Maga aztán mindent tud, mi?
Nem, de maga majd megerôsít.
Ez az egész hihetetlenül bonyolult. Annyira összetett, hogy nincs olyan ember, aki mindent tudna. Az egyik szervezet nem tudja, amit a másik igen és minden túlságosan fel van szabdalva. Senki nem beszél másokkal ezekrôl a dolgokról. Néha teljes tervezeteket csinálnak meg duplán Isten tudja hány milliárdért, mert nem tudnak a párhuzamosan futó másik tervezetrôl. Természettudós vagyok, és mint ilyennek, néha meg van kötve a kezem, mert nem ”kommunikálhatok” szabadon. Valójában egyáltalán nem ”kommunikálhatok” (nevet). Százszámra vannak titkos tervezetek, és most csak a nagyobbakra gondolok. Teljes zûr-zavar.
Nézze, sok földönkívüli csoport van, mellette még az ôseink is bele vannak keveredve. Idôhurkok egymás hegyén-hátán, teljes kavarodás az egész. 190-es IQ kéne hozzá, hogy ezt valaki kibogozza.
Meséljen az idôhurkokról. Mellesleg újra megkérdeznénk: nem hallott Dan Burischrôl?
Nem emlékszem. Nem tûnik ismerôsnek.
Múlt hónapban készítettünk vele riportot. John Lear mellett szerepel a honlapon.
Láttam a John Lear interjút a hold fényképekrôl meg a retusálásukról. A NASA mindig ezt csinálja. Egyébként egész jó fazonnak tûnt. Szívesen találkoznék vele.

Kevesen tudják, de a Nemzeti Meteorológiai Idôjárásjelentési Szolgálat radarjelentéseit is retusálják, bizonyos képeket nem mutatnak meg. Persze nem kézzel retusálják a radarfelvételeket, hanem elektronikusan, számítógépes programokkal. Némelyik ilyen radarnyom óriási. Ráadásul a meteorológiai radar nem rögzít olyan jelenségeket, amelyek egy bizonyos nagy sebességet, óránként pár ezer mérföldet meghaladó sebességgel mozognak. De még így is van mit eltávolítani a felvételekrôl.

UFO-k?
Persze. Gyakran szemmel nem láthatók, de radarral igen. Még „ultraibolyában” láthatók... nem hiszem, hogy ez köztudomású lenne.
Tehát mit tud mondani az idôhurkokról?
Rendben. (hosszú szünet)

Az a helyzet az idôhurkokkal, hogy rengeteg párhuzamos idôvonal létezik egyszerre, sok elágazás. Nincs ellentmondás. (ábrát rajzol) Ha visszamegyek az idôben és megölöm a nagyapám, az a nagyapa ellentmondás, amirôl beszélnek, nem ellentmondás. Amikor visszamegyek és megváltoztatom a múltat, akkor egy új idôvonal keletkezik, ami az eredetinek egy elágazása. Ezen az idôvonalon nem születnék meg és nem léteznék, tehát az ellentmondás ebbôl a szempontból igaz. Látják? De ezen az idôvonalon, ahol most vagyok, létezem továbbra is. Nincs paradoxon. Egyszerû... látják? Egyfajta idôfa különbözô ágairól van szó. Nem sérül egy alapelv sem. Minden jövôbeli esemény lehetôség, nem bizonyosság. Ez eléggé fontos... fontos különbséget tenni. Tényleg ez minden, amit errôl mondhatok.

Tud valamit a „chemtrail”-ekrôl?
Teller Ede fejlesztette ki és alapjában arról van szó, hogy több ezer tonna alumínium mikrorészecskét juttatnak a légkör felsôbb rétegébe, hogy megpróbálják megnövelni a bolygó visszatükrözôképességét a Földet átfogó felmelegedés miatt. Arany részecskéket, igazi aranyat már használtak egyszer egy másik bolygón, de nekik rengeteg aranyuk lehetett, mi alumíniummal helyettesítettük. A Földet átfogó felmelegedés részben az üvegházhatásnak köszönhetô, és ez természetesen rontja a helyzetet, de a fô okozója a megnövekedett naptevékenység. Ez a fô gond.
Miért nem nyilvános ez az ”információ”? Úgy tûnik, hogy az embereknek tudniuk kéne róla és szeretnének tudni róla és ha igaz, amit mond, nincs biztonsági kockázat.
Tudományosan ez teljes hazárdjáték. Megközelítôen sem értünk eleget. Lehet, hogy mûködik, lehet, hogy nem. Könnyen elôfordulhat, hogy ront a helyzeten. Lehetnek egészségügyi mellékhatásai, idôjárási mellékhatásai, a jó ég tudja, mi minden. Az egész bolygót érinti, és akkor itt van egy egyoldalú, nem demokratikus döntés, függetlenül a politikai vagy demokratikus folyamatoktól, hogy elindítanak egy különleges, óriási technológiai tervezetet, ami mindenkit érint a Földön. Ha ez nem vitatható, akkor semmi. Az a megoldás, hogy titokban tartják. Ez a gyakorlatban lévô szokásos kificamitó megoldás.
Mûködni fog?
Nem tudom.
Van ennek köze az idôjárási háborúkhoz?
(szünet)

Igen, vannak idôjárási háborúk. A légierô 2 éven belül rendelkezni fog az idôjárás fölött.

Még mit tudna elmondani?
Olvassák el a Jelentés a Vashegyrôl-t (Iron Mountain e.c.). Nagyrészt igaz. Dolgoztam egy csoporttal (...........)-ban. Behívtak minket és kiosztottak egy jelentést. Az volt a fura az egészben, hogy semmi köze nem volt ahhoz, amin dolgoztunk, teljesen váratlanul jött a semmibôl, és egyikünk sem számított rá. Azt mondta a fickó, és ezt sosem fogom elfelejteni, mert nagyon szíven ütött: ”Vannak a farkasok és vannak a bárányok. Mi a farkasok vagyunk.” Aztán azt mondták, olvassuk el a jelentést, és ennyi volt.
Nem volt választás, és most sincs. Úgy látják, túl sok ember van, és tudják mit? Igazuk van. Így van. Tehát úgy gondolják, hogy meg kell szabadulni tôlük és erre vannak is megoldási terveik. Azt gondolom, hogy nem kell így lennie. Eltekintve attól, amit eddig említettem a téridô gonddal kapcsolatban, a fô gond a túlnépesedés. Ennyire egyszerû. Vannak tervek a Föld népességének csökkentésére, mindenki javára. Hiszik vagy sem, jó szándék vezeti ôket. Még Kennedy idejében dolgozták ki. Benne volt a RAND Corporation és az egyik Rockefeller, elfelejtettem, melyik, valószínûleg Laurence lehetett.
Embereket akarnak legyilkolni?
Alapvetôen igen. Mesterséges vírusokkal, amelyeket különbözô eszközök felhasználásával vetettek be és amit nehéz kimutatni vagy azonosítani és csaknem lehetetlen gyógyítani. Az orvosoknak a ”közszférában” fogalmuk sincs, mi történik.
Milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban?
Vegyesek. (szünet)

Hús-vér emberként elborzaszt. Tudósként, aki hozzá van szokva, hogy felülrôl, magasabb távlatból nézzen a dolgokra, azt kell mondanom, hogy értem a gondolkodásukat.

Értsék meg, nem védeni akarom ôket. Ez csak egy elvont tudományos elme véleménye. De olyan hatalmas gondokkal állunk szemben itt a Földön, hogy nagyon kevés embernek van akkora gyakorlata vagy tapasztalata, hogy egyszerre átlássa az egészet.

Az én helyzetem más volt, és a munkám természetébôl fakadóan lehetôségem nyílt sok dolgot látni. A legtöbb ember nem lát ennyit. De én különbözô szervezeteknél dolgoztam, és átfogó képem van.

Tudták, hogy a törvény szerint megengedett a környezeti és vegyi hatóanyagok amerikai állampolgárokon való kipróbálása? Törvényes. Mindössze a város polgármesterének jóváhagyását kell megszerezni hozzá. Vagy valami fôhivatalnokét. Senki nem tud errôl, pedig ellenôrizhetô. Nézzenek utána. Gondosan el van rejtve a törvényekben valahol, de nyilvános. Minden ott van.

Egy egész csomó rendkívüli dolgot tárt fel a beszélgetés során. Mi a legfontosabb üzenet?
Nézzék, én nem akarok senkit sem sokkolni, de nem vagyok bizakodó. Hatalmas gondok zúdulnak ránk ezen a bolygón. Nem hiszem, hogy a civilek készek és képesek megérteni és felfogni ennek a mértékét és összetettségét. Elég gondjuk van a mindennapi életük irányításával és ezek a gondok teljesen más szinten vannak. A túlnépesedés tényleg a legfontosabb ”téma”. Minden egyéb összefügg vele.

Tudják, én megértem, hogy a hadügy saját kezébe veszi a dolgokat. Gondolják, hogy használna, ha mindent a nyilvánosság elé tárnának, az összes gondot és megoldási javaslatot? A válasz valószínûleg nem. Csak tovább bonyolítaná a helyzetet.

De a lelkem mélyén érzem, hogy mindenkinek tudni kéne errôl, különben nem beszélnék magukkal. Az üzenet lényege, hogy nagyon remélem és szeretnék hinni benne, hogy az emberek tudják kezelni ezt az egészet, de néha felébredek és kétségeim vannak. Mégis, mélyen legbelül azt akarom, hogy az emberek tudjanak róla, hogy mik azok a fontos dolgok, amit eltitkolnak elôlünk. Néha azért kételkedem. Nem tudják, amit nem mondtam el.

_____________________________
Szeptember 27-én, három héttel a kezdeti találkozások után, határozott sürgetésünkre, hogy nézze meg a három részes Dan Burisch interjút a Project Camelot honlapján, az alábbi „e-mail” érkezett. Szó szerint és teljes terjedelmében idézzük:
Dan Burisch a teljes igazságot mondja.
Megerôsítem.
idôvonalak és minden
üdvözlettel
2006 október 6UFO-k

Az emberiség egyik legrejtélyesebb dolgai közé tartozik az UFO kérdés. Vajon tényleg jártak itt? Egyáltalán léteznek? És ha igen, akkor miért nem láttuk nyomukat? A válasz igen. Jártak itt, léteznek, és bizony a kézjegyüket is letették a mi kis bolygónkon. Ha az ember meghallja azt a szót hogy UFO mindenkinek a kis zöld emberkék jutnak az eszébe, csakhogy  az UFO szó azt jelenti, hogy Unidentified Flying Object. Vagyis azonosítatlan repülő tárgy. Az emberek nagy része nincs tisztában a dolgokkal és ez társul azzal a tagadással is, hogy nem is léteznek csak mi vagyunk egyedül!!! Elég ciki lenne, hogyha csak mi lennénk a több milliárd csillag és galaxis közül amin értelmes élet lehetséges. Nézzünk meg három barlang rajzot!Ezen barlangrajzokat ősemberek készítették.

Elég furán ábrázolták őket igaz? Nagy koponyáink nevezzük őket tudósoknak azt mondták, hogy ezek bizony istenek. Nem hiszem hogy a 130ezer évvel ezelőtt élt ősembernek ilyen kifinomult kultúrája lett volna, hogy istenekben higgyenek. Viszont rajzolni csak olyan dolgokat tudtak amiket láttak a két szemükkel mint pl. az elejteni kívánt vadakat amiket ismertek sokat láttak. Nem rendelkeztek akkora fantáziaképességgel, hogy ilyen alakokat találjanak ki, hiszen saját magukat is pálcika embernek ábrázolták. Ennél valószínűbb, hogy bizony a saját szemükkel látták az idegeneket és ez nyomot hagyott bennük és lerajzolták ezeket a csodálatos rajzokat nekünk, hogy tanuljunk belőle, de hát mi mit csináltunk? Jól megtekertük és elferdítettük a képek jelentősségét.

Majd egyre több festményen, műalkotáson is felbukkannak itt-ott.


Ezen festmények nagy része a középkorban keletkezett. tehát már akkor is figyeltek meg ilyen különös tárgyakat az égen. A tudósok azt mondják a mai emberre, hogy sok mindenbe sok mindent beleképzelnek és azért látják ezeket, vagy épp fáradtak. Ha ez igaz akkor mivel magyarázzák azt, hogy régi korok emberei is látták ezeket az obijektumokat és feljegyzéseket is készítettek róluk, képeket festettek amiken  ábrázolták is ezeket az azonosítatlan repülő tárgyakat? Az észlelések nem álltak le a középkor végével. A mai napig látnak emberek ilyesféle repülő tárgyakat. A mai világban létre is hoztak különféle kutató bázisokat, intézményeket az idegen civilizáció felkutatása érdekében. Ilyen pl. a SETI intézete. A SETI nagy rádióteleszkópokkal figyeli a világűrt, hogy befogjon egy esetleges idegen civilizáció által sugárzott rádiófrekvenciás jelet.
Ez sikerült is neki 1977 augusztus 15.-én. Egy bizonyos Dr. Jerry R. Ehman fogta. Az üzenet 72 másodpercig tartott, és azóta sem ismétlődött meg. Ezt a jelet el is nevezte "WOW signal"  azaz "Hűha jel"-nek.


A Hűha jel

Alternatívák 1,2 és 3

Egy konferenciát tartottak 1957-ben amelyen legkiválóbb tudósok vettek részt akik akkor éltek. Ők is arra a következtetésre jutottak, hogy az ISTENTŐL VAGY AZ IDEGENEKTŐL ÉRKEZŐ SEGÍTSÉG NÉLKÜL. a bolygó 2000-re, vagy nem sokkal azután önmagát meg fogja semmisíteni a növekvő populáció és a környezet emberek általi kizsákmányolása révén. Eisenhover elnök titkos parancsára a Jason tudósok tanulmányozták ezt a forgatókönyvet és kidolgoztak 3 javaslatot, melyeket „alternatíva 1, 2, 3”-nak neveztek.

Az első alternatíva szerint nukleáris eszközök felhasználásával lyukat robbantanak a sztratoszférában, melyen keresztül a hőség és a szennyezés ki tudna szökni a világűrbe. Megváltoznak az emberiséget mégpedig attól hogy a felhasználják a kultúrák környezetvédelmét. A három közül úgy döntöttek, hogy ez a legkevésbé valószínű, az emberiség természete miatt és a nukleáris robbanások károsító hatása miatt, melyeket maguknak okoztak.

A második alternatíva szerint hatalmas földalatti városok és alagutak hálózatát építenék meg, melyeket minden kultúra kiválasztott képviselői vennének birtokukba, hogy tovább vigyék az emberi fajt. Az emberiség többi részének a bolygó felszínén kellene gondoskodni magáról.

A harmadik alternatíva szerint az idegen és a hagyományos technológia hasznosításával kiválasztanának egy kisseb csoportot, hogy hagyják el a Földet, és a külső űrben létesítsenek kolóniákat. Én nem tudom sem megerősíteni, sem pedig cáfolni az emberi rabszolgák „tételes szállítását” akiknek kétkezi munkát kellene végezniük a terv ezen része szerint. A Holdon (kódja „ADAM”), lenne az elsődleges kolónia, amit a Marson (kódja „Éva”) lévő követne. Mint egy az akció késleltetésére mind a három alternatíva tartalmazza a születésszabályozást, a sterilizációt, a halálos mikrobákkal történő beavatkozást hogy irányítsák, vagy legalább is lassítsák a Föld populációjának növekedését. Az AIDS csupán az egyik eredménye ezeknek a tervnek. Vannak mások is. Úgy döntöttek, hogy a populációt csökkenteni és szabályozni kell az emberi faj legjobb érdekében, megszabadítva magunkat a nemkívánatos elemektől. Az USA és a Szovjetunió vezetése együtt elutasították az „első verziót”, de rendelkeztek a második és a harmadik alternatívával kapcsolatos munkák elkezdésével kapcsolatban.

1959-ben a Rand Corportion volt a házigazdája a Deep Underground Construction Symposium-nak (a Mélységi Földalatti Építkezési Konferenciának). A konferencia beszámolójában gépek fényképei és leírásai szerepelnek, melyek képesek 45 láb (13,5m) átmérőjű furatot készíteni 5 láb (1,5m) per óra sebességgel. Szintén szerepelnek képek a hatalmas alagutakról és a földalatti boltívekről, amelyek magukban foglalnak komplex létesítményeket és városokat. Úgy tűnik, hogy az összes földalatti építkezések fontosabb folyamatai az előző öt évben befejeződtek.

A hivatalos hatalom úgy döntött, hogy az alien és más feketepiaci alapok segítségével összekapcsolja azokat az illegális drog kereskedelemmel. A Külkapcsolatok Tanácsának egy fiatal és ambiciózus tagját környékezték meg. Az ő neve George Bush aki ekkor a texasi székhelyű C.E.O of Zapata Olajtársaságnak volt az elnöke. Ők egy új technológiát kísérleteztek ki a partközeli fúrásokra. Egy tökéletes ötlet volt az, hogy a Dél-Amerikából hajón érkező drogokat halászhajókkal szállítják a partközeli olaj platformokhoz, ahonnan a partra már normál a személyzet és az ellátmány szállítására szolgáló hajókkal juttatják ki a drogot. Ezen a módon a vám vagy más törvényes végrehajtó hivatal nem fogja ellenőrizni a hajórakományt. George Bush beleegyezett, hogy segít, és a CIA-vel együtt megszervezte a műveletet. A terv jobban működött, mint azt bárki is várta volna, és így azt kiterjesztették világméretűvé. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy George Bush a mi gyermekeink felé irányuló drog kereskedelembe kezdett. Jelenleg a CIA kontrollálja az egész világ drogpiacát.

A valódi Űr Program

A „hivatalos” űrprogramot Kennedy elnök futtatta fel hivatalos székfoglaló beszédén, amikor ő mandátumba adta, hogy az Egyesült Államok embert juttasson a Holdra még az évtized vége előtt. Habár ennek a felhatalmazásnak az alap koncepciója ártatlan volt, mégis engedélyezte azt, hogy hatalmas pénzösszegek áramolhassanak fekete projektekbe, és hogy eltitkolják az Amerikai emberek elől a VALÓDI űrprogramot. Hasonló célokat szolgált Szovjetunió űrprogramja is. Tény, hogy egy közös Alien , Amerikai és Szovjet bázis már akkor létezett a Holdon, amikor Kennedy kimondta ezeket a szavakat. 1962 Május 22.-én egy űrszonda landolt a Marson és megerősítette a létezését egy olyan környezetnek, amely képes az élet fenntartására. Nem sokkal ezután egy Marsi kolónia építése komolyan elkezdődött. Napjainkban már létező városokat népesítenek be a különböző kultúrákból különlegesen válogatott emberekkel. A nyilvános ellentét látszatát továbbra is fenntartották a Szovjetunió és az USA között ezekben az években alapítva egy projektet melynek az volt a neve, hogy National Defense, amikor tény, hogy mi már egy szoros szövetségben voltunk.


A valódi Űr Program

A „hivatalos” űrprogramot Kennedy elnök futtatta fel hivatalos székfoglaló beszédén, amikor ő mandátumba adta, hogy az Egyesült Államok embert juttasson a Holdra még az évtized vége előtt. Habár ennek a felhatalmazásnak az alap koncepciója ártatlan volt, mégis engedélyezte azt, hogy hatalmas pénzösszegek áramolhassanak fekete projektekbe, és hogy eltitkolják az Amerikai emberek elől a VALÓDI űrprogramot. Hasonló célokat szolgált Szovjetunió űrprogramja is. Tény, hogy egy közös Alien , Amerikai és Szovjet bázis már akkor létezett a Holdon, amikor Kennedy kimondta ezeket a szavakat. 1962 Május 22.-én egy űrszonda landolt a Marson és megerősítette a létezését egy olyan környezetnek, amely képes az élet fenntartására. Nem sokkal ezután egy Marsi kolónia építése komolyan elkezdődött. Napjainkban már létező városokat népesítenek be a különböző kultúrákból különlegesen válogatott emberekkel. A nyilvános ellentét látszatát továbbra is fenntartották a Szovjetunió és az USA között ezekben az években alapítva egy projektet melynek az volt a neve, hogy National Defense, amikor tény, hogy mi már egy szoros szövetségben voltunk.

Majestic 12 - A titkos kormányzatA Majestic csoport iratainak kezdőlapja

Az NSC 5410 egy titkos végrehajtási feljegyzése szerint, Eisenhover az NSC 5412/1-et megelőzve létrehozott egy állandó testületet ( amely nem nem ad hoc ) amely mint Többségi 12-ként (Majority Twelve MJ-12) vált ismertté, hogy ellenőrizzen, irányítson minden olyan titkos tevékenységet, amely az idegen kérdéssel kapcsolatos. Az NSC 5412/1 alkotott magyarázatokat azoknak a találkozóknak a céljából, amikor a Kongresszus és a Sajtó kezdett kíváncsivá válni. Az M12-ő a következő személyek hozták létre: Nelson Rockefeller, a CIA igazgatója Allen Welsh Dulles, az államminiszter John Foster Dulles, a védelmi miniszter Charles E.Wilson, a vezérkari főnök Arthur W. Radford admirális, az FBI igazgatója J. Edgar Hoover, és még 6 ember, mint „a bölcsek” a külkapcsolati tanácsadó testület végrehajtó bizottságból. Ezek az emberek titkos tudós társaságok tagjai voltak, akik úgy hívták magukat, mint a „A Jason Társaság” vagy „A Jason Tudósok” akik a tagjaikat a „Koponyákat és a Csontokat” és a „Tekercseket és Kulcsokat” a Harvard-ról és a Yale-ről toborozták. A „Bölcs Emberek” voltak a kulcs tagjai a Külkapcsolatok Tanácsadó Testületének. Ebből a csoportból kerültek ki az évek alatt a Külkapcsolatok és később a Trilateal Bizottság csúcshivatalnokai és igazgatói. Gordon Dean, George Bush, és Zbigniev Brzezinski is közöttük volt. A „bölcsek” legfontasabb és lebefolyásosabb tagjai akik az MJ12-nél szolgáltak Jogn McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan, and Dean Acheson volt. Olyan jelentős, hogy President Eisenhower valamint az első 6 MJ-12 tag a kormányból szintén tagja volt a Külkapcsolati Tanácsadó Testületnek Alapos kutatások hamar felfedték azt, hogy nem látogatta az összes „Bölcs Ember” a Haeward-ot és a Yale-t, és nem mind lett úgy kiválasztva főiskolai évei alatt mint "Skull and Bones" or "Scroll and Key" tag. Képes leszel gyorsan tisztázni ezt a rejtélyt, ha megszerzed a következő könyvet "The Wise Men" by Walter Issacson and Even Thomas, Simon and Schuster, New York. A könyv #9-es ábrálya alatt találsz majd egy feliratot „Lovett a Yale Egységgel fent a távolban jobbra, és a parton az ő beavatása a „Skull és Bones” –ba egy légitámaszpontnál Dunkirk közelében. Én úgy találtam, hogy a tagokat, akiket kiválasztottak nem korlátozódtak csupán az egykori Yale és Harvard hallgatókra. Néhány kiválasztottat később beavattak a Jason Társaságba. Ők mindannyian tagjai voltak a Külkapcsolati Tanácsnak és abban az időben úgy voltak ismertek, mint az „Eastern Establishment”. Ez adhat neked egy nyomot ezekről a messzire elérő és komoly természetű főiskolai társaságokról. A Jason Társaság még ma is létezik, és most a Trilateral Commission tagokat is magába foglalja. A Trilaterial-isták titokban léteztek az 1973 előtti években. A Trilateral Bizottság nevét egy idegen zászlóból vették, mely úgy ismert mint a "Trilateral Insignia".

Az MJ-12 napjainkban is fennmaradt. Eisenhower és Kennedy alatt tévesen úgy nevezték, hogy a „8412 Bizottság” vagy helyesebben a „Special Group” (Különleges Csoport). A Johnson adminisztrációban vált „303 Bizottsággá”, mert az 5412-es nevet kompromittálták a „The Secret Government" (A Titkos Kormányzat) című könyvben. Tulajdonképpen az NSC5412/1 ki lett szivárogtatva a szerzőhöz, azért, hogy elrejtsék az NSC5410 létezését. A későbbiekben Nixon, Ford, és Carter idején azt úgy hívták, hogy „40-es Bizottság”, majd Reagen alatt vált „PI-40 Bizottsággá”. Azokban az években csak a név változott.

A Kennedy gyilkosság

Ebben az időben Kennedy elnök felfedezett bizonyos részeket az igazságból a drog és az alienek vonatkozásában. Ezért 1963-ban ultimátumot intézett az MJ12 felé. Kennedy elnök biztosította őket afelől, hogy ha ők nem teszik tisztába a drog problémát, akkor majd ő igen. Tájékoztatta továbbá őket arról, hogy szándékában áll egy éven belül felfedni az idegenek jelenlétét, és elrendelte egy olyan terv kidolgozását, amely ez irányú döntésének végrehajtását volt hivatott előkészíteni. Kennedy elnök nem volt tagja a Külkapcsolatok Tanácsának, és semmit sem tudott az Alternatíva 2-ről, vagy az Alternatíva 3-ról. A nemzetközi műveleteket az MJ1-12 és a Szovjet testvér szervezete koordinálta. Kennedy döntése félelemmel töltötte el azok szívét. A Politikai Bizottság rendelte el Kennedy orgyilkosságát és az MJ12 dallasi ügynökei hajtották azt végre. John F. Kennedy-t titkosszolgálati ügynökök gyilkolták meg. Ügynök volt az is aki az autót vezette, és a viselkedése jól látszok a filmen. A SOFÖRT FIGYELD ÉS NE KENNEDY-T AMIKOR MEGNÉZED A FILMET.

2009. november 24., kedd

Az apolló csalás

Bizonyára mindenki ismeri az Apolló projecteket legalábbis annyira, mint amiben a televízióban hallott. Aki nem ismerné annak elmondom, hogy az Apolló projectek célja volt hogy embereket juttassanak a Holdra és ott vizsgálatokat végezzenek. Nagy technikai harcok voltak azért, hogy ki jusson fel először a Holdra.
Egyáltalán sikerült nekik? NÉZZÜK MEG! (A fényképeket megtaláljátok a NASA hivatalos weboldalán.)Ez a fénykép az  egyik Apolló  küldetésen készült.
Figyeljétek meg az árnyékokat! Elvileg az űrhajós mögül süt a nap, ezt bizonyítja az árnyék vetülete.
De mi van a Holdkompal a jobbfelső sarokban? Akkor most honnan süt is a nap? :S
KELLEMETLEN!

A különös árnyékok itt is fellelhetők

És még sok különös fotó van amin ilyes fajta "hibát" lehet észrevenni. De ami még ennél is különösebb, miért van az, hogy szinte az összes nyílvánosságra hozott képen amin a világűr van egyszerűen nincs rajta egy csillag sem. Pedig innen a Földről este annyi látszik, hogy majd leszakad az ég, de az apolló képekről mintha lespórolták volna. A miértre nem tudjuk a választ csak találgatni lehet.

Most jöjjön egy pár Apolló tény:
TÉNY: Neil Armstrong jelenleg mentális betegségben szenved. Közvetlen következménye annak, hogy nevét a történelem legnagyobb hazugságának alapkövére írták. VAGY egyszerűen paranoiás lett azon internetes oldalak hihetetlen nagy számát látván, melyek hazugnak nevezik őt.

TÉNY: 66 óráig tart az űrrepülőgépnek, hogy elérje a Nemzetközi Űrállomást, mely csupán 350 km-re kering a Föld felszínétől. A NASA azt állítja, 55 óra telt el a kilövést követően amíg az Apolló-13 eljutott 300.000 km-re a földtől, s problémákba ütköztek. Ugyan.

TÉNY: Lyndon Johnson elnök titkosította az Apolló aktáit, 2026-ot megjelölve dátumként, amikor a nyilvánosságra lehet hozni tartalmukat. Akkorra már az Apolló csalásban résztvevők hosszú idő óta halottak lesznek, senki élőt nem lehet majd felelősségre vonni. Ám senkinek sem kell további 18 évet várni az Apolló hátterében álló igazság kiderüléséig, hiszen az jól ismert.

TÉNY: A NASA nem tökéletesítette a holdraszálló egységet az Apolló-11 kora óta. 2008-ban még mindig rakétát próbálnak építeni a  fel- és leszálláshoz, 40 évvel azután, hogy az Apolló mindezt már állítólag végrehajtotta.

TÉNY: A NASA internetes oldalain található holdfotók hamisítványok, a háttérképek festettek. a képeken látható a ceruzával meghúzott horizont, ahol a nappali égbolt kezdődne, s amely határtól a teljes hátteret befeketítették. 

TÉNY: Teljességgel képtelenség lett volna a Holdon vízhűtéses űrruhát használni, amikor a külső hőmérséklet messze a víz forráspontja fölött volt. Miként tudták volna ilyen körülmények között kisugározni a felesleges hőt? 

TÉNY: Egy Tv beszélgetés során Sheena McDonald, még 1994-ben, a NASA igazgatója, Dan Golden (alias Dan Dare) nyíltan beismerte, hogy az emberiség képtelen  addig távolabbra jutni a földkörüli pályánál, amíg le nem sikerül győzni a veszélyes kozmikus sugárzást. Annak ellenére állította ezt, hogy bármit is szólt volna a 25 évvel korábbi Apolló-küldetésekről, melyek során állítólag 380.000 km-re távolodtak a Földtől. 

TÉNY: Az 1969-es számítógépes elemeket még nem tudták beépíteni. A maximális számítógépes memória 256 Kbyte volt, az is terjedelmes, léghűtésű épületbe szerelve. 2008-as technikai színvonalon egy szimulált holdraszállás kivitelezéséhez legalább 64 Mbyte memória szükséges, ez a memória-nagyság még nem tartalmazza a felszállás és a leszállás programját. Az Apolló-11 fedélzeti számítógépének memóriája 32 Kbyte volt. 

TÉNY: A Saturn-5 rakéta tömegének 97%-át elhasználta, miközben elérte a földkörüli pályát. A maradék 3% volt a földkörüli pályára állított űrkapszula.

TÉNY: A Föld 380.000 km-re van a Holdtól, azonban a felszínéről visszaverődő napfény bőven elegendő a Hold árnyékos oldalának megvilágítására, Bárki, aki a Hold felszíne fölött lebeg, elvakul ettől a visszavert fénynek az intenzitásától. 

Remélem ismét sikerült egy kis fényt vinnem az amúgy is nagy sötétségbe.